1. 1.Изградена е мрежа, която покрива голяма площ, град , страна и се нарича World :

 
 
 
 

2. 15. Прехвърлянето на данни от едно място на друго, се нарича:

 
 
 
 

3. 2. Копиране на софтуер без покупателна се нарича :

 
 
 
 

4. 3. клавишна комбинация за преименуване на файлове и папки е:

 
 
 
 

5. 4. Коя е език за програмиране сред тях?

 
 
 
 

6. 5. Изходът на устройството е известен като:

 
 
 
 

7. 6. SQL е :

 
 
 
 

8. 7. Група от 8 бита се нарича:

 
 
 
 

9. 8.Дължината на IP адрес е :

 
 
 
 

10. 9. Горната най-бара, показващ името на приложението, се нарича:

 
 
 
 

11. 10. Кое от следните е основател на Facebook?

 
 
 
 

12. 11. Какво е най-пълна форма на TCP?

 
 
 
 

13. 12. клавишна комбинация, за да изтриете даден файл, без да го изпратите на кошчето е:

 
 
 
 

14. 13. Удължаването на MS Access Database е :

 
 
 
 

15. 14. Кой е операционна система?