👥 "Другите за нас"
" Винаги е приятно да чуя, че вашите клиенти са доволни от работата си. "


👤 Емили

Търсех учител да практикуват английския си умения и да се подготвят за теста TOEIC, и имах възможност да се намери Ивелина!
Тя е много добър учител и ми англоезични умения не спряха подобряване през всички уроци. Имах много години живот с нея. Така че ви благодаря много !